Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

ส่งพวงหรีดเพื่อความอาลัย แล้วถ้าส่งเพื่อความสุขใจได้หรือไม่

ธรรมเนียมและประเพณีไทยที่ปฏิบัติกันมายาวนานในงานอวมงคลอย่างเช่นงานศพนั้นจะมีการส่งพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิต ยิ่งเป็นพวงหรีดที่จัดประดับตกแต่งแบบประณีตบรรจงก็ยิ่งแสดงถึงการให้เกียรติและแสดงความอาลัยเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับประเทศอื่น ๆ ก็ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมว่าการส่งพวงหรีดแล้วแท้จริงไม่ได้ส่งเพียงงานอวมงคลเท่านั้น แต่ในหลายประเทศยังใช้พวงหรีดเพื่องานมงคลหรือการแสดงความยินดีได้อีกด้วย

การส่งพวงหรีดในไทยได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ โดยในยุคแรก ๆ ที่ยังไม่ได้รับวัฒนธรรมจากชาติอื่นจะมีการวางดอกไม้ไว้ในงานศพ แต่ในเวลาต่อมาวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับประเทศไทยก็ได้นำวัฒนธรรมการใช้ดอกไม้มาตกแต่งเป็นพวงหรีดเพื่อใช้ในงานศพกันจนแพร่หลายกลายเป็นสิ่งที่สังคมปฏิบัติสืบเนื่องกันมา แต่เมื่อทำความเข้าใจการใช้พวงหรีดจากวัฒนธรรมของชาติตะวันตกแล้วจะเห็นได้ว่าในงานมงคลหรืองานรื่นเริงก็ใช้พวงหรีดมาประดับตกแต่งได้โดยที่ไม่เป็นการผิดธรรมเนียมแต่อย่างใด เช่น เทศกาลคริสต์มาสจะมีการแขวนพวงหรีดที่ประดับตกแต่งด้วยใบไม้เขียว ดอกไม้ ลูกสน และริบบิ้นไว้หน้าประตูบ้าน เป็นต้น

เขยิบเข้ามาที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอย่างประเทศเกาหลีใต้ที่มีวัฒนธรรมการส่งพวงหรีดเพื่อแสดงความยินดีกับบุคคลที่ตนเองรักหรือชื่นชอบ โดยเฉพาะศิลปินเกาหลีไม่ว่าจะเป็นทั้งนักร้องหรือนักแสดงต่างก็ได้รับพวงหรีดเพื่อแสดงความยินดีกันเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการใช้วัสดุในการจัดพวงหรีดก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย ดังนั้นสังคมในเกาหลีใต้ก็มีการจัดส่งพวงหรีดที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นกัน โดยแฟนคลับหรือผู้ชื่นชอบศิลปินจะเปลี่ยนการจัดหรีดด้วยดอกไม้สดเป็นการใช้สิ่งของที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ หรือแม้แต่ถ่านหินเพื่อให้ศิลปินที่ตนเองรักนำไปบริจาคต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์และได้รับภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อตัวศิลปินรวมไปถึงแฟนคลับด้วยเช่นกัน ส่วนในไทยแม้จะยังไม่มีการจัดส่งพวงหรีดในงานมงคลแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการทำหรีดให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เช่น พัดลม ผ้าห่ม หนังสือ ต้นไม้ ฯลฯ

วัฒนธรรมการส่งพวงหรีดในแต่ละประเทศอาจมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปบ้าง แต่ไม่ว่าอย่างไรการใช้พวงหรีดก็ยังเป็นการส่งความรู้สึกระหว่างผู้รับและผู้ให้ ทั้งการแสดงความยินดีหรือการแสดงความอาลัยต่างก็ยังต้องใช้พวงหรีดเพื่อมอบความรู้สึกร่วมต่อกัน ดังนั้นผู้ส่งความรู้สึกควรเลือกร้านดอกไม้ที่จะสามารถเลือกใช้วัสดุที่และมีความเชี่ยวชาญในการประดับตกแต่งหรีดไปจนถึงการจัดส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพร่วมด้วย

Back To Top