Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

ส่งพวงหรีดอย่างไร เพื่อแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการให้กำลังใจเจ้าภาพ

การส่งพวงหรีดถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจและเคารพต่อผู้ที่จากไปแล้ว นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยคลายความโศกเศร้าของแขกผู้มาร่วมงานได้อีกด้วย เนื่องจากความนิยมแต่เดิมนั้นจะใช้ดอกไม้สดที่มีสีสันสวยงามสดใส ทำให้ผู้คนที่เห็นและสูดดมกลิ่นหอมนั้นมีความสดชื่นขึ้น ไม่รู้สึกเศร้าและหม่นหมองจนเกินไป ส่วนในปัจจุบันนี้ได้พัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ใช้ข้อความเขียนบนพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ผู้เสียชีวิตและแสดงความเสียใจพร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าภาพและญาติผู้เสียชีวิตแทนคำพูด อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

แล้วจะเลือกส่งพวงหรีดอย่างไรดี เพื่อให้สามารถเข้ากับยุคสมัยและยังแสดงถึงความเสียใจได้อย่างสุดซึ้งในการให้กำลังใจกับเจ้าภาพ

  • เลือกส่งพวงหรีดดอกไม้สดในรูปแบบใส่ใจเรื่องการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย โดยไม่มีการใช้วัสดุที่ทำเกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นอย่างเช่น โฟม มาเป็นส่วนประกอบของพวงหรีด ซึ่งโฟมถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายยากยิ่งเมื่อถูกเผา จากความนิยมการเผาพวงหรีดไปกับศพ ก็จะสร้างมลภาวะทางอากาศได้ คุณสามารถสั่งจากร้านพวงหรีดได้ตามความต้องการไม่ให้มีโฟมเป็นส่วนประกอบแต่เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายแทน
  • เลือกส่งพวงหรีดที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้ ไม่ก่อให้เกิดขยะอย่างแน่นอน เจ้าภาพจะนำมาใช้เองหรือจะเลือกบริจาคก็ได้เช่นกัน ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็นิยมเลือกพวงหรีดของใช้มากขึ้น อาทิ พวงหรีดพัดลม พวงหรีดของใช้พระ พวงหรีดผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ต้องเผาและไม่ก่อให้เกิดขยะเพิ่มขึ้นอีกด้วย
  • ส่งพวงหรีดโดยการสั่งผ่านช่องทางที่สะดวกและสามารถไปถึงมือเจ้าภาพได้ก่อนผู้ส่งไปร่วมงาน เพราะเจ้าภาพย่อมต้องการกำลังใจมากที่สุดในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พวงหรีดสามารถเป็นตัวแทนเพื่อแสดงความรักและอาลัยได้ดีที่สุด
  • เลือกส่งพวงหรีดที่มีรูปแบบและสีให้เหมาะกับวัยและสถานภาพทางสังคมของผู้เสียชีวิต เพราะถือเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพศพอย่างเหมาะสม เจ้าภาพก็สามารถรับรู้ถึงความปรารถนาดีได้อย่างสุดซึ้ง

ส่งพวงหรีดอย่างไร เพื่อแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการให้กำลังใจเจ้าภาพเป็นเรื่องสำคัญและมีความละเอียดอ่อนที่ไม่ควรละเลย เพราะนี่คือคุณค่าที่มีต่อสภาพจิตใจ โดยเฉพาะคนที่ยังต้องอยู่ดำเนินชีวิตต่อไปจะได้รู้ว่ายังมีกำลังใจดี ๆ อยู่รอบข้างเสมอ แล้วยังเหมาะสมกับยุคสมัยของคนรุ่นใหม่อย่างลงตัวอีกด้วย

Back To Top