Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

ส่งพวงหรีดมีประโยชน์กว่าที่คิด เพราะสามารถส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนได้ด้วย

ในสมัยนี้คนรุ่นใหม่สนใจเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้น นั่นจึงทำให้เกิดเทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมกระจายไปทั่วทุกวงการ การเลือกใช้สินค้าและสิ่งของต่าง ๆ ของคนรุ่นใหม่มีความใส่ใจมากขึ้น จึงทำให้พวกเขาเลือกว่าอะไรที่ดูจะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ สร้างขยะที่มากเกินความจำเป็นพวกเขาก็จะเลือกที่จะไม่ใช้ แต่อย่างพวกหรีดไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจัดว่าเป็นธรรมเนียมนิยมไปแล้วในสมัยนี้ แม้ว่าการส่งพวงหรีดจำนวนมากอาจมีส่วนสร้างปัญหาขยะได้ก็จริง แต่ในอีกแง่หนึ่งพวงหรีดก็มีคุณค่ามากกว่าที่เราหลายคนคาดถึงด้วย

เทรนด์การส่งพวงหรีดไปร่วมงานศพในปัจจุบันนั้น ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากพอสมควร สมัยก่อนจะมีการส่งพวงหรีดอยู่หลัก ๆ ก็แค่ 2 แบบนั่นคือ แบบดอกไม้สด และแบบที่เป็นดอกไม้แห้งหรือดอกไม้ประดิษฐ์ แต่ปัจจุบันมีพวงหรีดที่หลากหลายแบบมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นการส่งต่อประโยชน์ดี ๆ ให้กับผู้อื่นได้ด้วย ซึ่งพวกงหรีดรูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นการช่วยลดปัญหาขยะไปได้มาก นอกจากนั้นยังมีพวงหรีดที่จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงอย่างพวงหรีดที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลด้วย สิ่งหนึ่งที่เรามักจะคาดไม่ถึงสำหรับประโยชน์ข้อดีที่ซ่อนอยู่ในในการจัดทำพวงหรีดก็คือ เป็นช่องทางหนึ่งในการเกื้อกูลสังคม สามารถสร้างอาชีพ สร้างงานให้กับคนยากไร้ และผู้สูงอายุได้ด้วย

ในตอนนี้ประเทศไทยเราเองก็ถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้ว อีกทั้งจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนักก็ยังทำให้มีคนต้องการงานหรืออาชีพเสริมมากขึ้น หากว่าความต้องการส่งพวงหรีดลดลง ผลกระทบที่จะตามมาไม่ใช่แค่ส่วนของร้านพวงหรีด แต่จะกระทบไปถึงผู้สูงอายุ และคนยากไร้อีกจำนวนมากด้วย เพราะปัจจุบันร้านจัดทำและส่งพวงหรีดนั้น จะมีการเปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุและผู้อยากไร้ในชุมชนต่าง ๆ เข้ามารับจ้างจัดทำพวงหรีด มีบางชุมชนชาวบ้านรวมตัวกันและทำกันแบบจะทั้งชุมชนเลยก็มี ฉะนั้น การส่งพวงหรีดจึงมีประโยชน์มากกว่าการร่วมไว้อาลัยแด่ผู้จากไป หรือ เป็นการปลอบใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่ยังเป็นหนทางหนึ่งในการเกื้อกูลสังคม สร้างงานสร้างอาชีพ ช่วยแก่ปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้ด้วย หากคุณกังวลเรื่องปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ก็แค่เลือกพวงหรีดในแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แค่นี้ก็ไม่เป็นการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว

คุณจะเห็นว่าเรื่องของการส่งพวงหรีดไม่ใช่สิ่งที่เก่าคร่ำครึ โบราณหรือล้าสมัย แต่กลับเป็นวัฒนธรรมและธรรมเนียมที่ดีงาม เป็นการส่งมอบไมตรีจิตรที่ดีต่อกัน ในขณะเดียวกันตัวธุรกิจนี้เองก็มีการปรับตัวให้สอดรับและเกื้อกูลกับสภาพสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วย ธรรมเนียมนี้จึงยังคงมีความจำเป็นและสามารถอยู่คู่กับสังคมไทยไปได้อีกนานแน่นอน

Back To Top