Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

วัสดุใดที่ร้านขายพวงหรีดสามารถใช้แทนดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัย

ข้อจำกัดด้านวัสดุในการแสดงความอาลัยอาจเป็นอุปสรรคอยู่บ้างหากสถานที่และโอกาสไม่เอื้ออำนวย ซึ่งร้านขายพวงหรีดได้หาทางปรับตัวเพื่อให้ผู้ที่ต้องการทางเลือกใหม่ในการแสดงความอาลัยมีทางเลือกมากกว่าเดิม วัสดุใดที่จะทำให้สวยงามหรือแปลกใหม่โดยที่ไม่ทำให้ยอดขายพวงหรีดน้อยลงกว่าการเลือกใช้ดอกไม้สด คงต้องออกตามหาวัสดุนั้นแล้วลองคิดตามดูว่าหากแสดงความอาลัยด้วยวัสดุเหล่านี้จะดีพอหรือไม่

ดอกไม้สดทดแทนด้วยดอกไม้ประดิษฐ์

ในที่นี้การใช้ดอกไม้ประดิษฐ์จากร้านขายพวงหรีด ไม่ใช่ดอกไม้พลาสติกเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษลายสวย อย่างเช่นกระดาษจากลอตเตอรี่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งอาจต้องเพิ่มการพับหรือประดิษฐ์ประดอยจนต้องเพิ่มเวลาตามไปด้วย แต่นั่นหมายถึงการลดขยะด้วยการนำกระดาษพิมพ์ลายสวยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้ เพราะวัสดุในการทำพวงหรีดที่ดียังมีหลากหลายประเภทที่รอให้ผู้สั่งซื้อไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

ของใช้มากมายจัดรูปทรงให้สวยได้เทียบเท่าดอกไม้

               แม้ดอกไม้สดจะสวยงามทุกครั้งที่มอง แต่ก็มีข้อจำกัดที่ความสดสวยนั้นอาจจะอยู่ได้ไม่คงทน ร้านขายพวงหรีดจึงนำของใช้ที่สามารถพับให้สวยได้ไม่แพ้ดอกไม้สด เช่น ผ้าขนหนู ผ้าแพร เสื่อ ฯลฯ มาพับเป็นรูปทรงที่สวยงามตามความต้องการของผู้ที่จะแสดงความอาลัยได้ ซึ่งการจัดรูปทรงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของร้านขายพวงหรีดว่าจะมีรูปแบบการจัด พับ หรือตกแต่งให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากแค่ไหน

ต้นไม้ก็ใช้แสดงความอาลัยได้เหมือนดอกไม้สด

               ตามปกติของการขายพวงหรีดจะใช้ดอกไม้สดเพื่อให้การจัดตกแต่งมีความหลากหลายและสวยงามได้ตรงกับความต้องการของผู้สั่งซื้อ แต่ในยุคที่เทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโลกใบนี้ การลดใช้ดอกไม้สดที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งแม้จะบอกว่าดอกไม้ย่อยสลายได้ แต่ถึงอย่างไรก็เป็นการเพิ่มขยะที่ไม่ได้ใช้ในระยะเวลาอันสั้นได้ ฉะนั้นการเลือกส่งต้นไม้ที่สามารถนำไปปลูกให้เติบโตต่อได้อาจไม่ใช่แค่การแสดงความอาลัย แต่ยังเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีหลังจบงานแห่งความอาลัยนี้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ทางเลือกมากมายที่ร้านขายพวงหรีดได้จัดสรรไว้ให้สำหรับงานอาลัยไม่ได้มีเพียงแต่ดอกไม้สดให้ผู้ซื้อได้นึกถึงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว หากยังมีวัสดุอื่น ๆ อีกมากที่สามารถใช้แทนได้ทั้งในแง่ของความสวยงามไปจนถึงอรรถประโยชน์ที่อาจจะมีมากกว่าดอกไม้สดในบางเรื่อง ดังนั้น การใช้วัสดุทดแทนดอกไม้สดเพื่อแสดงความอาลัยจึงถือเป็นเรื่องดีที่จะเปลี่ยนค่านิยมของการแสดงความอาลัยให้ยังงดงาม ทันสมัย และได้ประโยชน์ไปในคราวเดียวกัน

Back To Top