Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

ร้านพวงหรีดยุคดิจิทัลกับหัวใจการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันสังคมโลกเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ในประเทศใหญ่ ๆ หลาย ๆ ประเทศ เริ่มมีกฎหมายคุ้มครองและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ภายใต้กฎหมายเหล่านั้นก็ระบุไว้เลยว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะระดับอุตสาหกรรมระดับประเทศ หรือจะเป็นการผลิตระดับครัวเรือนก็ตาม การประกอบการนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หากมีก็ต้องเล็กน้อยอยู่ในกรอบควบคุมได้ และเมื่อหันมามองในบ้านเราก็พบกับความตื่นตัวในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ห้างค้าปลีกในตอนนี้ก็ประกาศชัดเจนว่าจะเลิกใช้ถุงพลาสติก จากการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จึงนำไปสู่การพัฒนาการของธุรกิจร้านพวงหรีดในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเช่นกัน

หากมองย้อนกลับไป ในประเทศไทยเรานั้นมีความผูกพันกับพวงหรีดมาตั้งแต่ช่วงยุครัตนโกสินทร์ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมวัฒนธรรมการให้พวงหรีดในงานพิธีศพนี้เป็นของชาวตะวันตก เมื่อไทยเรารับเข้ามาก็ได้นำมาผสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย จนกลายมาเป็นธรรมเนียมนิยมในปัจจุบัน เมื่อเกิดความนิยมจึงเกิดเป็นการค้าและธุรกิจ ในยุคเริ่มแรกพวงหรีดก็จะมีแต่แบบดอกไม้สด ต่อมาก็เริ่มมีพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ แต่ทว่าเมื่อนานวันเข้าพวงหรีดเหล่านี้มีใช้มากขึ้นจนเริ่มส่งผลกระทบต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม ยิ่งถ้าเป็นงานศพของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีการใช้พวงหรีดจำนวนมากยิ่งก่อปัญหาในหลายด้าน เพราะนอกจากจะเป็นภาระให้กับวัดต้องจัดการแล้ว ยังสร้างขยะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ด้วย ร้านพวงหรีดต่าง ๆ เริ่มตระหนักถึงปัญหานี้ จึงเริ่มที่จะพัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบอื่น ๆ

ยิ่งถ้ามาดูในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลนำพาโลกให้ก้าวเร็วขึ้น เรื่องสิ่งแวดล้อมยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องเดินควบคู่กันไปกับการพัฒนาความทันสมัย ร้านพวงหรีดในปัจจุบันจึงเริ่มพากันปรับตัว และปรับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้สอดรับกับความสนใจของสังคมมากขึ้น วันนี้เราจึงพบว่าร้านพวงหรีดหลาย ๆ ร้าน มีสินค้าพวงหรีดแบบอรรถประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาจำหน่าย เริ่มมีพวงหรีดแบบใหม่อย่างกระดาษรียูสออกมา เพื่อให้สินค้าของตนเองตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นับเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างสังคมและช่วยเพิ่มความยั่งยืนให้กับธุรกิจตนเองไปในเวลาเดียวกัน

หากจะกล่าวว่าร้านพวงหรีดในยุคดิจิทัลนี้ ได้เพิ่มหัวใจดวงใหม่ในการประกอบธุรกิจเข้าไปก็ว่าได้ โดยที่ไม่ได้มีการละทิ้งแก่น หรือหัวใจของธุรกิจเดิมไปแต่อย่างใด คือ ยังคงไว้ซึ่งความงดงามเหมาะสมกับการไว้อาลัย ถูกกาลเทศะสำหรับงานพิธีศพเช่นเดิม แต่เพิ่มเติมคือการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษและปัญหาอื่น ๆ ให้กับสังคม ธุรกิจไหนที่สนใจปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทางทำเพื่อตอบโจทย์สังคมบ้าง ก็ลองดูแนวทางธุรกิจร้านพวงหรีดเป็นตัวอย่างก็ได้ นับเป็นไอเดียที่น่าสนใจและน่านำไปใช้ไม่น้อยเลยทีเดียว

Back To Top