Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

พวงหรีด ของที่เป็นได้มากกว่าตัวแทนในการแสดงความเสียใจ

พวงหรีด เป็นของที่นิยมใช้ในการแสดงความอาลัยแก่ผู้สูญเสีย มีการเลือกใช้หลากหลายรูปแบบ อาทิ หรีดดอกไม้สด หรีดผ้า หรีดผ้าและนาฬิกา หรีดพัดลม หรีดของใช้พระสงฆ์ และของใช้อื่น ๆ แต่ทราบหรือไม่ว่านอกจากการใช้พวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแล้วหรีดยังมีประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมายและเป็นได้มากกว่าของที่ใช้แทนความรู้สึกเสียใจ ส่วนจะมีอะไรบ้างไปดูกัน

  • ใช้เพื่อแสดงความเคารพ การส่งพวงหรีดเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตอย่างหนึ่ง อาจเป็นผู้อาวุโสที่เคารพ หัวหน้า หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เคารพนับถือ หรีดที่นิยมใช้คือ หรีดดอกไม้สด เพราะแสดงถึงความสุภาพและความอาลัย
  • ใช้เพื่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแก่ผู้ที่สูญเสีย การนำพวงหรีดไปมอบให้เป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยแก่ผู้สูญเสียอย่างหนึ่ง เป็นนัยว่ายังอยู่ข้าง ๆ เสมอ
  • ใช้ตกแต่งสถานที่ได้ พวงหรีดต่าง ๆ ที่มอบให้กับทางผู้สูญเสียสามารถนำไปตกแต่งสถานที่จัดงานได้ โดยจะตกแต่งไว้บริเวณรอบ ๆ งานเพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่มอบให้และผู้เสียชีวิต
  • นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หลังจากเสร็จพิธีแล้วหรีดต่าง ๆ นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่ม ผ้าขนหนู ผ้านวม นาฬิกา พัดลม และอื่น ๆ สามารถนำไปทำบุญ เก็บไว้ใช้เอง หรือบริจาคได้ ส่วนของใช้พระก็สามารถนำไปถวายแก่พระสงฆ์ได้เช่นกัน
  • ใช้เป็นหน้าเป็นตาแทนได้ พวงหรีดถือเป็นของที่ใช้เป็นหน้าเป็นตาได้อย่างหนึ่ง เพราะในหรีดจะมีชื่อและข้อความแสดงความอาลัย ทำให้ผู้ที่พบเห็นได้ทราบว่าใครเป็นผู้มอบให้แก่ทางผู้สูญเสียบ้าง และแม้จะไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองแต่ก็ยังส่งหรีดมาแสดงความเสียใจ ในทางกลับกันการที่มีคนส่งหรีดมาแสดงความเสียใจยังเป็นหน้าเป็นตาให้แก่ผู้สูญเสียหรือทางเจ้าภาพได้ด้วย เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีคนรักคนห่วงใยมากแค่ไหน
  • เป็นของแทนใจ พวงหรีดเป็นเหมือนของแทนใจอย่างหนึ่งที่ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้มอบให้ต่อผู้สูญเสียได้
  • เป็นประเพณีปฏิบัติ การมอบหรีดเป็นประเพณีปฏิบัติอย่างหนึ่งที่บ้านเราปฏิบัติกันมานานเพื่อแสดงความเสียใจให้กับผู้ที่สูญเสีย และยังคงเป็นประเพณีปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

และนี่คือเหตุผลว่าทำไมบ้านเราถึงนิยมส่งพวงหรีดให้เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้น เพราะเป็นของทางใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกดี ๆ และประโยชน์การใช้งานต่าง ๆ มากมาย ส่วนหรีดที่นิยมมอบให้คือ หรีดดอกไม้สด เพราะมีความสวยงาม ดูสุภาพ และเหมาะสำหรับการใช้แสดงความอาลัย

Back To Top