Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.
พวงหรีดยุคใหม่-ภาพสะท้อนค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป

พวงหรีดยุคใหม่ ภาพสะท้อนค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไป

เรื่องของโลกร้อน รวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้ สาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งใดเลยนอกจากน้ำมือของมนุษย์ เราทุกคนต่างก็มีส่วนทำลายโลกกันคนละเล็กละน้อย ซึ่งโลกยิ่งร้อนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อทุกชีวิตมากขึ้นเท่านั้น นี่จึงทำให้เรื่องของสภาพแวดล้อมถูกผลักดันให้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้รู้ว่า เราต้องสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันให้มากขึ้น วันนี้ภาคธุรกิจต่าง ๆ จึงเริ่มหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเยอะขึ้น ไม่เพียงธุรกิจใหญ่ ๆ เท่านั้น ธุรกิจนอกสายตาที่เกี่ยวข้องกับความตายอย่างการขายพวงหรีดยังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นด้วย

สำหรับเมืองไทยเราแล้วธุรกิจพวงหรีดอาจจะอยู่นอกเหนือสายตาของหลาย ๆ คน แต่น้อยคนจะรู้ว่าหากคิดเป็นมูลค่าโดยรวมแล้ว ธุรกิจนี้สามารถทำเงินสะพัดได้ถึงหลักพันล้านบาทในแต่ละปี ซึ่งเงินจำนวนมากมายเหล่านี้ได้ถูกใช้ไปสำหรับการแสดงออกซึ่งความอาลัยแด่ผู้ที่จากไป แต่ใครจะรู้บ้างว่าเงินจำนวนมากมายเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือ การใช้จ่ายเพื่อทำลายสิ่งแวดล้อมแบบทางอ้อมโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวเลย เพราะพวงหรีดที่ทำจากทั้งดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์นั้น เมื่อเสร็จจากงานในพิธีแล้ว โดยมากจะกลายเป็นขยะ ซึ่งบางครั้งวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีที่จะรับหน้าที่ดูแล ก็บริหารจัดการไม่ไหว จะเผาก็ลำบาก จึงต้องทิ้งไป ซึ่งการสร้างขยะเหล่านี้ขึ้นมา ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลไปยังเรื่องของโลกร้อนด้วย

เมื่อเทรนด์โลกและกระแสสังคมกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น หลาย ๆ ธุรกิจเริ่มปรับตัว บางธุรกิจเลือกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้า บางธุรกิจเลือกใช้แก้วพลาสติกหันมาใช้แก้วกระดาษและแก้วรีไซเคิล เป็นตัวอย่างทำให้อีกหลายธุรกิจเริ่มปรับตัวเข้ากับเทรนด์สิ่งแวดล้อมด้วย จากรายใหญ่สู่รายเล็ก จึงทำให้ค่านิยมของสังคมในยุคนี้เริ่มเปลี่ยนไป เน้นซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติและช่วยลดปัญหาขยะได้ เรื่องนี้จึงขยายไปสู่ธุรกิจพวงหรีดด้วย วันนี้เราจึงได้เห็น พวงหรีดยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตั้งแต่เน้นองค์ประกอบเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สามารถนำไปใช้งานต่อได้ ไปจนถึงวัสดุที่เป็นกระดาษรีไซเคิลที่สามารถมอบให้ได้ทั้งความสวยงาม ความเหมาะสมกับงาน และการดูแลโลกไปพร้อม ๆ กัน

จึงต้องกล่าวว่าวันนี้เราจะดูค่านิยมของสังคมไปทางไหน เทรนด์โลกกำลังปรับตัวไปในทิศทางไหน สังเกตได้จากพวงหรีดที่นำมาใช้กันในงานศพต่าง ๆ สิ่งนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นหน้าต่างสะท้อนภาพสังคม สะท้อนค่านิยมแนวคิดและความเชื่อ ยิ่งพวงหรีดมีความแปลกแตกต่างและสร้างสรรค์มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งบอกให้เรารู้ว่า สังคมกำลังสนใจเรื่องอะไร เพราะงานศพเป็นอะไรที่ไม่ง่ายว่าจะเลือกใช้อะไรในงาน เพราะต้องคำนึงถึงความสุภาพเหมาะสมมากกกว่างานมงคล นี่จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ ที่พวกเราอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยทีเดียว

Back To Top