Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

ข้อดีและความจำเป็นในการส่งพวงหรีดให้กับผู้ล่วงลับ

เมื่อพูดถึงการส่งพวงหรีดแล้วเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงงานสีดำที่ไม่มีใครต้องการให้งานนี้เกิดขึ้น แต่เมื่อสิ่งที่ไม่คาดฝันนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เราก็จำเป็นต้องจัดเตรียมงานทุกอย่างให้เรียบร้อยและเหมาะสม เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความเคารพ การให้เกียรติ และการระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนต้องจากกันอย่างถาวรและเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ดีต่อกันเท่านั้น ซึ่งการส่งพวงหรีดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มให้งานสำคัญแบบนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้

ข้อดีของการส่งพวงหรีดให้กับผู้ล่วงลับ

  1. สามารถช่วยปรับบรรยากาศภายในงานให้ผ่อนคลายและลดความเศร้าหมองลงได้ ทั้งนี้ยังช่วยปลอบประโลมครอบครัวของผู้ล่วงลับและผู้ที่มาร่วมงานให้รู้สึกสดชื่นขึ้น ในกรณีที่ใช้พวงหรีดดอกไม้สดซึ่งมีสีสันสดใสสวยงามและมีกลิ่นหอม
  2. เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความดีและการเป็นที่รักของผู้ที่จากไปได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพวงหรีดมักถูกส่งมาจากผู้ที่รัก มีความรู้สึกที่ดี เคยเกื้อหนุน หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับผู้ล่วงลับ ทั้งนี้ยิ่งมีพวงหรีดในงานมากเท่าใดยิ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเป็นที่รักของผู้ที่จากไปได้มากเท่านั้น
  3. เป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติและแสดงความเคารพแด่ผู้ล่วงลับในกรณีที่ผู้ส่งมีอายุไม่ห่างกันมากและยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูได้ในกรณีที่ผู้ส่งเป็นบุตรหลานหรือลูกศิษย์ที่นับถือกัน
  4. เป็นหนึ่งในการทำบุญหรือช่วยบริจาคได้ในกรณีเลือกส่งพวงหรีดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น พวงหรีดผ้าห่ม พวงหรีดพัดลม พวงหรีดของใช้ หรือพวงหรีดโครงการบริจาคให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ยากไร้ เป็นต้น
  5. เป็นส่วนสำคัญในการให้กำลังใจครอบครัวของผู้ล่วงลับได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสามารถทำให้ครอบครัวของผู้ล่วงลับรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

แต่ละคนอาจจะให้ความสำคัญของการส่งพวงหรีดไม่เท่ากัน บางคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในขณะที่บางคนอาจเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีความสำคัญอะไร แต่สำหรับครอบครัวที่เคยได้รับมาย่อมรู้ดีว่าคุณค่าและความหมายของพวงหรีดนั้นมีมากกว่าแค่การเป็นพวงหรีดธรรมดาอันนึง ทั้งนี้เมื่อทราบถึงข้อดีของการให้พวงหรีดดังกล่าวข้างต้นแล้วแม้จะไม่เคยได้รับมาก่อนก็สามารถส่งพวงหรีดเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ล่วงลับได้เช่นกัน

Back To Top