Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

รู้หรือไม่ว่าขายพวงหรีดกับภาษีมีความเกี่ยวข้องโดยที่ไม่มีใครสังเกต

ธุรกิจหรือบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินกิจการต่างเกี่ยวข้องกับภาษีโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยงามอย่างร้านขายดอกไม้ที่มีทั้งช่อและกระเช้าดอกไม้ ไปจนถึงการขายพวงหรีดที่ไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนใช้บริการ และคนขายพวงหรีดหรือเจ้าของร้านดอกไม้ควรมีความรู้ด้วยว่าธุรกิจร้านดอกไม้เกี่ยวข้องกับภาษีทางใดบ้าง และต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะซื้อขายดอกไม้และพวงหรีดได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษี

สำหรับธุรกิจร้านดอกไม้โดยส่วนใหญ่มีตั้งแต่การขายพวงหรีดและช่อดอกไม้ รวมถึงบริการจัดส่งดอกไม้ที่จัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วไปส่งให้ถึงมือผู้รับ โดยบริการที่เพิ่มเติมหลังจากผู้ซื้อชำระเงินก็จะมีการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อด้วยเช่นกัน แต่ถ้าจะกล่าวถึงเฉพาะการขายช่อดอกไม้หรือขายพวงหรีดในประเทศจำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 นอกจากนี้ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยต้องติดต่อและยื่นแบบต่อกรมสรรพากร ซึ่งต้องยื่นทั้ง ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ฉะนั้นผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านดอกไม้จึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจภาษีให้ดีไม่ต่างจากธุรกิจประเภทอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง

จากการกล่าวถึงกรณีของผู้ขายคงต้องกล่าวถึงกรณีของผู้ซื้อด้วยเช่นกัน เพื่อให้ทราบข้อมูลรอบด้านและครบถ้วนทั้งสองฝ่าย หากผู้ที่ซื้อดอกไม้ประเภทต่าง ๆ เพื่อมอบให้กับคนที่รักหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานด้วยความเสน่หาจะถือว่าไม่สามารถคิดเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นการคำนวณกำไรสุทธิ หรือจะเป็นการซื้อดอกไม้จากร้านที่ขายพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยหรือช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยจ่ายเงินของบริษัทแต่ไม่ใช่รายจ่ายสำหรับกำไรในการค้าก็ถือว่าเป็นรายจ่ายโดยเสน่หาเช่นกัน อย่างไรก็ตามมีธุรกิจบางประเภทที่ต้องใช้บริการจากร้านดอกไม้ทั้งการซื้อดอกไม้โดยตรงหรือเป็นการใช้บริการเพื่อตกแต่งสถานที่ ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการซื้อเพื่อสร้างกำไรในการค้าจึงสามารถคำนวณรายจ่ายเป็นกำไรสุทธิได้ ฉะนั้นผู้ซื้อควรพิจารณาจุดประสงค์ในการซื้อดอกไม้หรือพวงหรีดให้ดีก่อน เพื่อให้การชำระภาษีถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความรู้เบื้องต้นในการซื้อขายดอกไม้นั้นต้องทราบข้อมูลด้านภาษีร่วมด้วย หากเป็นผู้ขายดอกไม้หรือขายพวงหรีดควรระมัดระวังเรื่องการชำระภาษีในฐานะผู้ประกอบการให้ครบถ้วนทุกอย่าง แต่ถ้าเป็นผู้ซื้อก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกันว่าซื้อดอกไม้เพื่อจุดประสงค์อะไร หากเป็นจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือทำกำไรจากการซื้อดอกไม้ก็ควรศึกษาเรื่องภาษีด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสังเกตเรื่องภาษีเกี่ยวกับการซื้อขายพวงหรีดหรือช่อดอกไม้เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว เพราะการแสดงความยินดีหรือความอาลัยผ่านดอกไม้อาจต้องสังเกตเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

Back To Top