Skip to content
087-384-8391 LINE ID: @missmomflower สั่งพวงหรีดทุกวัน 9:00 - 20:00 น.

จัดส่งพวงหรีดให้ถูกที่ถูกเวลาควรเลือกร้านดอกไม้ที่ใส่ใจ

การจัดส่งพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยไม่ต่างจากการส่งดอกไม้ในวันที่แสดงความยินดี เพราะผู้ให้ย่อมอยากให้ถึงผู้รับเพื่อแสดงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความเสียใจหรือดีใจที่มีต่อกัน แต่เป็นที่รู้กันดีว่าการเลือกซื้อพวงหรีดจากร้านดอกไม้โดยส่วนใหญ่ไม่ควรคำนึงถึงการจัดตกแต่งดอกไม้บนพวงหรีดเท่านั้น แต่การจัดส่งพวงหรีดก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อเลือกพวงหรีดแล้วก็ต้องเลือกบริการในการจัดส่งที่ดีและตรงต่อเวลา

ร้านดอกไม้ที่ให้ความสำคัญเรื่องการจัดส่งจะต้องทราบถึงที่อยู่ในการจัดส่งให้ละเอียดถี่ถ้วน และต้องรู้วิธีการติดต่อกับผู้สั่งซื้อเผื่อไว้ในกรณีที่ต้องการข้อมูลของสถานที่ที่ต้องจัดส่งพวงหรีด เพราะข้อมูลที่ผู้ซื้อให้กับผู้ขายอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน และในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตนเองจึงเป็นการยากที่ผู้จัดส่งจะเข้าใจถึงสถานที่ที่จัดงานได้ ทั้งนี้ร้านดอกไม้ที่มีประสบการณ์ในการจัดส่งจะมีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัดหรือสถานที่จัดงานศพเพื่อให้การจัดส่งในครั้งต่อไปง่ายขึ้น หากผู้ซื้อที่ต้องการให้การจัดส่งไม่ยุ่งยากก็ควรเลือกร้านที่มีความเชี่ยวชาญเส้นทางและเคยจัดส่งมาก่อน เพื่อจะได้เข้าใจข้อมูลกันได้ง่ายขึ้น

เมื่อติดต่อเรื่องสถานที่จัดส่งพวงหรีดเรียบร้อยแล้วควรคำนึงถึงการดูแลและเอาใจใส่พวงหรีดระหว่างการจัดส่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างทาง ยิ่งเป็นพวงหรีดดอกไม้สดยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสดของดอกไม้ การคงสภาพของการประดับตกแต่งพวงหรีด รวมถึงป้ายที่ติดกับพวงหรีดที่ต้องไปถึงแบบครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งร้านที่จัดส่งพวงหรีดต้องมีความใส่ใจและต้องตรวจสอบให้ดีก่อนจะมอบให้กับเจ้าภาพจัดงานหรือผู้ที่ดูแลงานให้เรียบร้อย

การเชี่ยวชาญเส้นทางการจัดส่งนั้นมีความสำคัญเท่ากับการจัดส่งได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพราะถ้าร้านจัดดอกไม้มีผู้ที่รู้เส้นทางและสามารถจัดส่งพวงหรีดได้แต่กลับมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการจัดส่งก็ทำให้ผู้ขายเสียโอกาสทางการค้า ส่วนผู้สั่งซื้อก็ต้องเสียเวลาในการหาร้านดอกไม้อื่นเพื่อให้จัดส่งทันเวลา

ช่วงเวลาที่ต้องการแสดงความอาลัยนั้นคงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเลือกดอกไม้หรือเลือกพวงหรีดเท่านั้น แต่ต้องเลือกร้านที่สามารถจัดส่งพวงหรีดที่เลือกมาเป็นอย่างดีให้ถึงผู้จัดงานอย่างถูกสถานที่ ถูกเวลา และถูกกาลเทศะ เพราะการส่งพวงหรีดเป็นทั้งการส่งความอาลัยและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต ฉะนั้น การเลือกร้านดอกไม้ที่ให้ความใส่ใจกับการจัดส่งพวงหรีดเป็นเรื่องที่ผู้สั่งซื้อควรให้ความสำคัญและพิถีพิถันเพื่อให้ส่งความรู้สึกและกำลังใจให้กับผู้ที่จัดงานได้โดยไม่มีข้อติดขัดและราบรื่นอย่างที่ต้องการ

Back To Top